استعلام BORNA TRANSFORMER RECTIFIER FOR CATHODIC PROTECTION INPUT:400 V - نفت و گاز اروندان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام نفت و گاز اروندان

شماره آگهی AOGC-۶۷۲-۹۷۰۲۷۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۴۶۷۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : استعلام BORNA TRANSFORMER RECTIFIER FOR CATHODIC PROTECTION INPUT:۴۰۰ V - ۳ PH - ۵۰ HZ - ۲۱ A OUT: ۱۰۰ V DC - ۱۰۰ A DC - ۱۰KW MODEL NO ۴۱۳۲۸۱۳ SER NO ۴۴۵۷۸ ORDER NO: ۱۸۶۶۴
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام BORNA TRANSFORMER RECTIFIER FOR CATHODIC PROTECTION INPUT:400 V - نفت و گاز ارونداناستعلام BORNA TRANSFORMER RECTIFIER FOR CATHODIC PROTECTION INPUT:400 V - نفت و گاز اروندان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن