استعلام خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 6 رشته 25-25+50+50*3 توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۸۶-۱-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۴۱۵۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : استعلام خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف ۶ رشته ۲۵-۲۵+۵۰+۵۰*۳
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری شرکت توزیع نروی برق استان کردستان دفتر حراست و امور محرمانه
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۹ داخلی ۲۰۹۶-۲۰۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.com وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 6 رشته 25-25+50+50*3 توزیع نیروی برق استان کردستاناستعلام خرید کابل خودنگهدار فشار ضعیف 6 رشته 25-25+50+50*3 توزیع نیروی برق استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن