مناقصه مربوط به انجام خدمات تعمیرگاهی 72 نفر شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

شماره آگهی ۹۷/۰۱۲۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۴۵۹۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه مربوط به انجام خدمات تعمیرگاهی ۷۲ نفر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مربوط به انجام خدمات تعمیرگاهی 72 نفر شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوبمناقصه مربوط به انجام خدمات تعمیرگاهی 72 نفر شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن