مناقصه تبدیل 1690 شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خودنگهدار توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۱۳-۳-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۴۱۵۴۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه تبدیل ۱۶۹۰ شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خودنگهدار قرادیان شهرستان سنندج -کلید در دست
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری شرکت توزیع نروی برق استان کردستان دفتر حراست و امور محرمانه
۰۸۷۳۳۲۸۳۶۰۱-۹ داخلی ۲۰۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.com وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تبدیل 1690 شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خودنگهدار توزیع نیروی برق استان کردستانمناقصه تبدیل 1690 شبکه فشار ضعیف مسی به کابل خودنگهدار توزیع نیروی برق استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن