مناقصه احداث پست ، شبکه فشار ضعیف، فشار متوسط و توزیع نیروی برق استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کردستان

شماره آگهی ۲۹-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۴۱۵۴۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث پست ، شبکه فشار ضعیف، فشار متوسط و کابلکشی ، اصلاح و جابجایی و برکناری شبکه و پست شهرک بهارستان نایسر، روستای گرز دره و روستای دانیکش شهرستان سنندج بصورت کلید در دست
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۷۷.۰۰۰.۰۰۰ ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت الف و ب ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و پاکت ج ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
آدرس خرید اسناد : سایت
آدرس ارسال مدارک : کردستان، سنندج، بلوار جانبازان، سایت اداری شرکت توزیع نروی برق استان کردستان دفتر حراست و امور محرمانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kurdelectric.com وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث پست ، شبکه فشار ضعیف، فشار متوسط و توزیع نیروی برق استان کردستانمناقصه احداث پست ، شبکه فشار ضعیف، فشار متوسط و توزیع نیروی برق استان کردستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن