سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی تهیه و تامین ۶۶ دستگاه خودرو استیجاری استیشن و دو کابین جهت طرح های مهندسی و ساختمان

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۴۹۰۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی تهیه و تامین ۶۶ دستگاه خودرو استیجاری استیشن و دو کابین جهت طرح های مهندسی و ساختمان با برآورد ۴۵,۱۳۱,۹۴۸,۲۰۰
شرایط : گواهی تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی - یک نسخه تایید شده از صورت های مالی حسابرسی شده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ راس ساعت ۱۵/۳۰
توضیحات : اعلام آمادگی : حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز پس از انشار آگهی نوبت دوم -- یک مرحله ای - نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی تهیه و تامین 66 دستگاه خودرو استیجاری مناقصه ارزیابی کیفی تهیه و تامین 66 دستگاه خودرو استیجاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن