سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۵۳۲۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی ... با برآورد ۵۵,۲۰۵,۷۹۹,۱۰۳
شرایط : گواهینامه صلاحیت پیمانکاری --- گواهی صلاحیت معتبر و مرتبط از اداره کار و امور اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ظرف مدت ۱۴ روز
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
توضیحات : اعلام آمادگی : حداثکر ظرف ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم --- نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری) خودروهای مناقصه ارزیابی کیفی انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری) خودروهای
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن