سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 6 تهران

شماره آگهی ۵۰-۶۱-۱۳۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۶۱۵۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید آسفالت جهت سطح نواحی ۶، ۴، ۲ با برآورد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شرکتهای تولید کننده واجد شرایط و مورد تایید معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- خرید آسفالت جهت سطح نواحی ۵، ۳، ۱ با برآورد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال شرکتهای تولید کننده واجد شرایط و مورد تایید معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران --- خرید مبلمان شهری (سطل زباله، نیمکت) با برآورد ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارائه گواهینامه استاندارد کیفیت از شرکتهای بازرسی کننده مورد تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خرید و نصب کفپوش زمین های بازی با برآورد ۴.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارائه گواهینامه استاندارد کیفیت و نصب از شرکتهای بازرسی کننده مورد تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خرید و نصب برج نوری ۹ متری با برآورد ۵.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارائه گواهینامه استاندارد کیفیت از شرکتهای بازرسی کننده مورد تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خرید و نصب پایه چراغ ۵ متری با برآورد ۲.۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارائه گواهینامه استاندارد کیفیت از شرکتهای بازرسی کننده مورد تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خرید گیاهان آپارتمانی و خاک و کود با برآورد ۵.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طبق شرایط مناقصه خرید لوازم بازی کودکان جهت احداث زمینهای بازی در سطح منطقه با برآورد ۳.۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارائه گواهینامه استاندارد کیفیت و نصب از شرکتهای بازرسی کننده مورد تایید سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران عملیات تهیه و اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی (خط کشی) در سطح منطقه ۶ (نوبتسوم) با برآورد ۵.۵۰۴.۴۸۴.۲۰۵ و تضمین ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارائه حداقل رتبه ۴ رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز ثبت نام در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران و مورد تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و دارای ظرفیت ازاد در رسته مرتبط باشد . عملیات اصلاح هندسی در سطح نواحی ۳، ۲، ۱ (نوبت دوم) بابرآورد ۳.۶۵۶.۰۷۸.۳۴۲ و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دارای رتبه در رسته ابنیه و ساختمان رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز ثبت نام در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران و مورد تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و دارای ظرفیت ازاد در رسته مرتبط باشد . عملیات اصلاح هندسی در سطح نواحی ۶، ۵، ۴ (نوبت دوم) بابرآورد ۳.۶۵۶.۰۷۸.۳۴۲ و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دارای رتبه در رسته ابنیه و ساختمان رسته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز ثبت نام در سامانه امور پیمانکاران شهرداری تهران و مورد تایید معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و دارای ظرفیت ازاد در رسته مرتبط باشد . تهیه تجهیزات ترافیکی در مسیرهای حمل و نقل غیرریلی و معابر در سطح منطقه شش (نوبت دوم ) با براورد ۲.۷۵۰.۶۵۳.۱۷۶ ریال و تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دارای رتبه مرتبط از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد .
شرایط : کلیه اشخاش حقوقی ایران و جهت بند هفت (گیاهان آپارتمانی) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب شماره ۱۰۰۵۰۱۲۴۷۰ متعلق به شهردرای نزد بانک شهر شعبه میدان سید جمال الدین یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ده روز از تاریخ چاپ اگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خ سید جمال الدین اسدآبادی میدان سید جمال الدین اسدآبادی ساختمان شماره یک ط سوم امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان طبقه همکف
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tehran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید آسفالت جهت سطح نواحی 6، 4، 2 با شهرداری منطقه 6 تهرانمناقصه خرید آسفالت جهت سطح نواحی 6، 4، 2 با شهرداری منطقه 6 تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن