سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خرید آسفالت و ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۶۱۵۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید آسفالت و ...
شرایط : کلیه اشخاش حقوقی ایران و جهت بند هفت (گیاهان آپارتمانی) کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : تا ده روز از تاریخ چاپ اگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید آسفالت جهت سطح نواحی 6، 4، 2 با مناقصه خرید آسفالت جهت سطح نواحی 6، 4، 2 با
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن