سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه صنایع شهید چمران

شماره آگهی ۹۷-۱۱۶ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۶۷۱۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۱۲ مجموعه فلزی به شرح : مجموعه سازه GU-۰۶ به تعداد ۱۰ عدد --- مجموعه سازه GU-۰۷ به تعداد ۱۰ عدد --- مجموعه سازه GU-۰۸ به تعداد ۱۰ عدد --- مجموعه گیربکس GU-۰۹ به تعداد ۱۰ عدد --- مجموعه گیربکس GU-۱۰ به تعداد ۱۰ عدد --- مجموعه سازه GU-۱۱ به تعداد ۱۰ عدد --- مجموعه سازه GU-۱۲ به تعداد ۱۰ عدد --- مجموعه سازه GU-۱۳ به تعداد ۱۰ عدد --- مجموعه سازه GU-۱۴ به تعداد ۱۰ عدد --- مجموعه سازه GU-۱۵ به تعداد ۱۰ عدد --- مجموعه سازه GU-۱۶ به تعداد ۱۰ عدد --- مجموعه هیدرولیک GU-۱۷ به تعداد ۱۰ عدد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۴۵۰۱۵۰۰۰۰۰۰۰۶۳۱۸۰۰۳۲۴۱۰۲ IR بانک سپه / سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد قیمت پیشنهادی به صورت ضامنتنامه بانکی و یا چک تمین شده بانکی و یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از انتشار آگهی نوبت دوم ساعت ۸ الی ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
آدرس خرید اسناد : تهران، چهارراه تهرانپارس، خیابان دماوند، سه راه آزمایش، کیلومتر ۱ جاده تلو، گروه صنایع شهید کاظمی صنایع شهید چمران مدیریت قراردادها
آدرس ارسال مدارک : تهران، چهارراه تهرانپارس، خیابان دماوند، سه راه آزمایش، کیلومتر ۱ جاده تلو، گروه صنایع شهید کاظمی صنایع شهید چمران مدیریت بازرسی
۰۲۱۷۷۳۱۰۰۹۱-۷۳۹۶۲۸۷۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : اقتصاد پویا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید 12 مجموعه فلزی به شرح :
مجموعه سازه GU-06 صنایع شهید چمرانمناقصه خرید 12 مجموعه فلزی به شرح :
مجموعه سازه GU-06 صنایع شهید چمران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن