سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام خرید خدمات طرح پژو هشی فقه مقارن زکات برابر مشخصات RFP پیوست

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۶۱۱۹۷۵۰۰۳۰۰۰۰۵۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۶
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام خرید خدمات طرح پژو هشی فقه مقارن زکات برابر مشخصات RFP پیوست
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۵-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام  خرید خدمات طرح پژو هشی فقه مقارن زکات استعلام  خرید خدمات طرح پژو هشی فقه مقارن زکات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن