سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۷۳۳۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح مناقصه کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی در سطح
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن