سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی ساده فشرده کارگزاری توسعه

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۷۹۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی ساده فشرده کارگزاری توسعه
تاریخ دریافت اسناد : ساعت ۱۶ تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ساعت ۱۶ تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۴ تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
توضیحات : یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی ساده فشرده کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و مناقصه ارزیابی ساده فشرده کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن