سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام بیمه صاعقه، حریق، زلزله و انفجار ساختمانهای اداره کل ثبت احوال کردستان

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۷۱۱۹۷۳۲۴۱۰۰۰۰۰۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : استعلام بیمه صاعقه، حریق، زلزله و انفجار ساختمانهای اداره کل ثبت احوال کردستان
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۵-۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام بیمه  صاعقه، حریق، زلزله و انفجار ساختمانهای اداره استعلام بیمه  صاعقه، حریق، زلزله و انفجار ساختمانهای اداره
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن