سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید برق اهواز - نیروگاه رامین

شماره آگهی ۱۰/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۷۸۲۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری وانت سواری خود
شرایط : مجوز تایید صلاحیت (تاریخ دار) از وزارت تعاون کار و امور اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۱۸.۰۰۰ ریال به حساب سیبا به شماره ۰۱۰۷۸۳۳۳۶۶۰۰۳ بانک ملی ایران در وجه شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین غیرقابل استرداد و واگذاری / سپرده شركت در مناقصه ۱.۳۰۳.۶۱۴.۰۵۱ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ الی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز کیلومتر ۲۰ جاده مسجد سلیمان شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین اداره قراردادها --- نشانی سایت
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۶۵۵۴۸۹۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.raminpower.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری تولید برق اهواز - نیروگاه رامینمناقصه تامین ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری تولید برق اهواز - نیروگاه رامین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن