سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تامین ایاب و ذهاب

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۷۸۲۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین ایاب و ذهاب
شرایط : مجوز تایید صلاحیت (تاریخ دار) از وزارت تعاون کار و امور اجتماعی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ الی ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۴/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تامین ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری مناقصه تامین ایاب و ذهاب عمومی کارکنان و خودروهای استیجاری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن