سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه گروهی مازاد درمان کارکنان دانشگاه ارومیه

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۸۹۶۳۲۶۳۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بیمه گروهی مازاد درمان کارکنان دانشگاه ارومیه با برآورد ۱۹
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
توضیحات : کلیه پاکتها در سامانه بارگذاری گردد و تنهاسپرده شرکت درمناقصه بعد از بارگذاری در سامانه در پاکت مهر و موم شده به واحد امور مالی دانشگاه واقع در ارومیه ۱۱ کیلومتری جاده سرو دانشگاه ارومیه ساختمان مرکزی طبقه اول تحویل گردد و رسید دریافت شود ، درغیراینصورت از دورمناقصه حذف خواهیدشد.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بیمه گروهی مازاد درمان کارکنان دانشگاه ارومیه  مناقصه بیمه گروهی مازاد درمان کارکنان دانشگاه ارومیه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن