سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۴۱۸۰۰۰۰۴۷
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۸۹۶۳۲۹۶۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب پایه دروازه ای و نصب تابلو اطلاعاتی روی آن در ورودی های استان با برآورد ۲
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۵,۴۵۷,۰۴۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
آدرس خرید اسناد : ایلام-بلوار مدرس اداره کهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب پایه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلاممناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب پایه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن