سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۸۲۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه خیری امام خمینی بناب (نوبت دوم) با برآورد ۵.۰۵۰ میلیون ریال و تضمین ۲۵۲.۵۲۰.۰۰۰ ریال --- تکمیل مدرسه ۶ کلاسه عصمت تسوج (نوبت دوم ) با برآورد ۸.۱۹۶ میلیون ریال و تضمین ۴۰۹.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- احداث استخر دانش اموزی عجب شیر بات (نوبت دوم ) برآورد ۴۷.۶۸۲ میلیون ریال و تضمین
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به شماره حساب ۲۱۷۳۰۶۰۴۱۲۰۰۸ بانک ملی یا به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ تا ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ تا ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت --- تبریز خیابان امام خمینی جنب هتل تریز اداره کل نوسای مدارس استان امور قرادادها
آدرس ارسال مدارک : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۴۱۳.۳۳۷۸۵۹۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول- دو مرحله ای
منابع : روزان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه خیری امام خمینی بناب (نوبت نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقیمناقصه تکمیل مدرسه 12 کلاسه خیری امام خمینی بناب (نوبت نوسازی مدارس استان آذربایجان شرقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن