سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

شماره آگهی ۳۸/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۸۱۰۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لیبل ، بروشور ، برچسب کارتن فرآورده های بیولوژیک
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمین شده
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ تا ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : مرحله اول ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ساعت ۱۱ مرحله دوم ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سایت---- استان البرز کرج، حصارک، سه راه پست خانه- موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، اتاق جلسات امور قراردادها و دبیرخانه کمیسیون معاملات
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه کمیسیون معاملات
۰۲۶۳۵۵۵۲۱۹۴-۴۶-۳۴۵۷۰۰۳۸ داخلی ۲۲۴۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - دو مرحله ای
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید لیبل ، بروشور ، برچسب کارتن فرآورده های موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازیمناقصه خرید لیبل ، بروشور ، برچسب کارتن فرآورده های موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن