سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توسعه و عمران قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۸۵۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری بلوار زائر تا بیمارستان امام رضا با برآورد ۷.۴۸۵.۲۸۳.۳۰۷ ریال و تضمین ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- و خرید مصالح سنگی ۱ تا ۲۰ اینچ با برآورد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال به شماره حساب ۱۰۰۶۷۶۱۸۴۴ بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی یا مطالبات تایید شده از مناطق۸ گانه و سازمان های وابسته به شهرداری قم یا ورایز وجه به شماره حساب سپرده ۱۰۰۶۲۲۰۲۸۸ بانک شهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/*۰۶/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : قم بلوار معلم مجتمع ناشران طبقه پنجم
آدرس ارسال مدارک : قم بلوار معلم مجتمع ناشران طبقه پنجم
۰۲۵۳۷۸۴۰۶۶۰ داخلی ۶۳۸۰-۶۳۸۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : کسب و کار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری بلوار زائر تا بیمارستان امام توسعه و عمران قممناقصه اجرای عملیات جدول گذاری بلوار زائر تا بیمارستان امام توسعه و عمران قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن