سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارفرآینی ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۸۹۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارفرآینی ...
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ تا ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۰
توضیحات : یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارفرآینی در سطح مناقصه کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارفرآینی در سطح
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن