مناقصه عملیات اجرایی روپر گذاری بستر رودخانه های حوضه آبریز آب منطقه ای خراسان جنوبی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای خراسان جنوبی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۱۸۵۹۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۸
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات اجرایی روپر گذاری بستر رودخانه های حوضه آبریز فلات مرکزی در استان خراسان جنوبی به شرح تهیه، نصب و جایگذاری ۱۳۷۰ روپر شامل ۴۸۰ روپر اصلی و ۸۹۰ روپر فرعی در محدوده رودخانه های استان خراسان جنوبی به طول تقریبی مجموع ۳۰ کیلومتر با برآورد ۳,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : رشته آب یا ابنیه با پایه و ظرفیت مجاز
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۹۰.۰۰۰ ریال شامل ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه اسناد و ۹۰.۰۰۰ ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب ۲۱۷۵۰۸۲۱۹۷۰۰۵ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ تا ساعت ۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ---- بیرجند، خیابان پاسداران، پاسداران ۳۰
آدرس ارسال مدارک : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۰۵۶۳۲۴۴۵۵۹۰-۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه عملیات اجرایی روپر گذاری بستر رودخانه های حوضه آبریز آب منطقه ای خراسان جنوبیمناقصه عملیات اجرایی روپر گذاری بستر رودخانه های حوضه آبریز آب منطقه ای خراسان جنوبی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن