سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی لودر چرخ لاستیکی ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۴۱۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی لودر چرخ لاستیکی ...
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران: 04/9513900001-90-38: monel u - مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران: 04/9513900001-90-38: monel u -
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن