سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۴۱۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و کارآفرینی
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ تا ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ تا ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۴
توضیحات : یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و مناقصه ارزیابی کیفی (فشرده) کارگزاری توسعه توانمندی های نوآوری و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن