سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۵۳۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه های اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری در حوزه اداره کل در ۸ ردیف شامل: ۱- کجوررود مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه سدهای کشور حفاظت خاک و کنترل رسوب سینوک کجور با برآورد ۵.۹۶۲.۵۷۷.۷۱۶ ریال و تضمین ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۲- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه های فاقد سد آبخیزداری و کنترل مهار سیل مجل رودبارک - e با برآورد ۴.۱۷۳.۸۰۴.۴۰۱ ریال و تضمین ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه های فاقد سد آبخیزداری و کنترل مهار سیل مجل رودبارک - c با برآورد ۴.۱۷۳.۸۰۴.۴۰۱ ریال و تضمین ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه های فاقد سد آبخیزداری و کنترل مهار سیل مجل رودبارک - g با برآورد ۴.۱۷۳.۸۰۴.۴۰۱ ریال و تضمین ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه های فاقد سد آبخیزداری و کنترل مهار سیل مجل رودبارک با برآورد ۶.۲۰۶.۴۶۷.۶۳۸ ریال و تضمین ۳۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه های فاقد سد آبخیزداری و کنترل مهار سیل مجل رودبارک -b با برآورد ۵.۳۶۶.۳۱۹.۹۴۴ ریال و تضمین ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۷- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه های فاقد سد آبخیزداری و کنترل مهار سیل مجل رودبارک - f با برآورد ۵.۰۶۸.۱۹۱.۰۵۹ ریال و تضمین ۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸- مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه های فاقد سد آبخیزداری و کنترل مهار سیل مجل رودبارک - d با برآورد ۴.۴۷۱.۹۳۳.۲۸۷ ریال و تضمین ۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رتبه صلاحیت صادره از دفتر فنی استانداری در رشته کشاورزی آبخیزداری آب با حداقل پایه ۵
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ تا ساعت ۱۲ ظهر
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : ستاد ایران
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه های اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهرمناقصه واگذاری پروژه های اجرای عملیات مکانیکی آبخیزداری در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن