سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی ساوه

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۰۳۸۶۰۰۰۰۰۲
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۹۶۳۳۱۶۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پایگاه های بهداشتی مرکز بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱,۱۱۷,۰۷۶,۸۳۱
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۲
آدرس خرید اسناد : ساوه خیابان جمهوری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه  واگذاری پایگاه های بهداشتی مرکز بهداشت دانشکده علوم دانشگاه علوم پزشکی ساوهمناقصه  واگذاری پایگاه های بهداشتی مرکز بهداشت دانشکده علوم دانشگاه علوم پزشکی ساوه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن