سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۵۱۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه - طبخ و توزیع غذای دانشجویان - کارکنان و مهمانان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۶۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ضمانتنامه بانکی با مدت اعتبار حداقل سه ماه و قابل تمدید در یکی از بانک های مورد تایید بانک مرکزی - واریز نقدی به حساب سپرده ۸۳۱۲۰ بانک ت جارت شعبه بلوار خزر کد ۹۶۸۰ بنام حساب سپرده مشترک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - چک تضمین شه بانکی به نفع این دانشگاه
تاریخ دریافت اسناد : پس از نشر اگهی
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۶/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت ۱۰ صبح ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
آدرس خرید اسناد : واحد کارپردازی دانشگاه واقع در ساری - کیلومتر ۹ ماده دریا - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آدرس ارسال مدارک : واحد کارپردازی دانشگاه واقع در ساری - کیلومتر ۹ ماده دریا - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۰۱۱۳۳۶۸۸۰۸۲ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تهیه - طبخ و توزیع غذای دانشجویان - کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریمناقصه تهیه - طبخ و توزیع غذای دانشجویان - کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن