سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری جویم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۷۵۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اجرای آسفالت معابر سطح شهر به مساحت ۳۰۰۰۰ مترمربع
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۲۳۳۸۰۰۹ بانک ملی یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک : تا پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۶/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : شهرداری جویم
آدرس ارسال مدارک : محل شهرداری جویم
۰۷۱۵۲۵۷۳۷۹۲ تلفن ۰۷۱۵۲۵۷۲۹۰۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری اجرای آسفالت معابر سطح شهر به مساحت 30000 شهرداری جویممناقصه واگذاری اجرای آسفالت معابر سطح شهر به مساحت 30000 شهرداری جویم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن