سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری کازرون

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۷۵۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه آسفالت گرم سطح شهر - برآورد ۱۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - سپرده ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال - ۷۰.۰۰۰ مترمربع
شرایط : شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط دارای صلاحیت (رتبه) حداقل ۵ رشته راه و باند سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار حداقل سه ماه از تاریخ صدور یا چک تضمینی یا واریز وجه به حساب سپرده ۰۱۰۶۸۴۲۵۸۷۰۰۴ بنام این سازمان نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ نشر نوبت دوم اگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ تا پایان وقت اداری
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری کازرون
آدرس ارسال مدارک : واحد حراست شهرداری
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.kazeroon.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه پروژه آسفالت گرم سطح شهر - برآورد 14.000.000.000 ریال شهرداری کازرونمناقصه پروژه آسفالت گرم سطح شهر - برآورد 14.000.000.000 ریال شهرداری کازرون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن