سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۷۱۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت خوانسارک به روش سرجمع وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهرستان فلاورجان با برآورد ۶,۹۸۳,۳۰۶,۹۸۹
شرایط : تصویر صفحه اول اساسنامه شرکت - تصویر اگهی تاسیس و تصویر آخرین اگهی تغییرات در روزنامه رسمی برای شناسایی صاحبان امضا مجاز شرکت - تصویر گواهینامه صلاحیت پیمانکاری پایه ۵ در رشته ساختمان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی - ارائه تایید صلاحیت ایمنی کار از اداره کار الزامیست - تصویر حداقل دو مورد گواهی حسن انجام کار از دستگاه های دولتی حداکثر تا ۳ سال قبل به همراه تصویر قراردادهای مربوطه - گواهی حسن انجام کار از مدیریت امور فنی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی با اعتبار سه ماه
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://poshtibani.mui.ac.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت خوانسارک به روش سرجمع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهانمناقصه تکمیل مرکز خدمات جامع سلامت خوانسارک به روش سرجمع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن