سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری لامرد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۷۶۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و اجرای تک لبه سطح شهر به بخش خصوصی با برآورد ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا ده روز
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید و اجرای تک لبه سطح شهر به بخش شهرداری لامردمناقصه خرید و اجرای تک لبه سطح شهر به بخش شهرداری لامرد
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن