سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۱۵۵۰۰۰۰۱۲
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۹۶۳۳۱۶۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه قرائت ادوات ایستگاه هاي آب و هواشناسی و تکمیل بانک اطلاعاتی و پایش کنتورها
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۵,۷۳۱,۱۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
آدرس خرید اسناد : زنجان- ضلع شمالی میدان قایم-کد پستی ۴۵۱۳۷۱۳۱۳۳
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : اصل پیشنهاد مناقصه می بایست پس از بارگزاري در سامانه حداکثر تا ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۹۷/۰۶/۰۳بصورت لاك ومهر شده به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه اي زنجان تحویل و رسید دریافت گردد
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه قرائت ادوات ایستگاه هاي آب و هواشناسی و تکمیل شرکت سهامی آب منطقه ای زنجانمناقصه قرائت ادوات ایستگاه هاي آب و هواشناسی و تکمیل شرکت سهامی آب منطقه ای زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن