سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سواری استیجاری...

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۷۷۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سواری استیجاری... با برآورد ۷,۰۵۳,۲۴۳,۸۱۸
شرایط : رشته حمل و نقل از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی - ارائه یک نسخه از اساسنامه - شرکتنامه و اگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی اساسنامه - داشتن گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات عمومی و داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی - ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی H.S.E - ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست - ارائه معرفینامه و کارت ملی - ارائه یک نسخه از اساسنامه - شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامیست
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : راس ساعت ۸.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
توضیحات : نوبت اول - اعلام آمادگی ۱۰ روز از نوبت دوم - تحویل مدارک ۱۴ روز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین مناقصه ارزیابی کیفی مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن