سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب

شماره آگهی ۰۱۲۶/۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۰۷۷۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سواری استیجاری شامل انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای سواری استیجاری تهیه و ت امین ۹ دستگاه خودروی کولردار پژو ۴۰۵ و سمند به صورت داخلی و خارج از ناحیه با راننده مورد نیاز ترابری دفتر هماهنگی تهران بمدت ۱۲ م اه با برآورد ۷,۰۵۳,۲۴۳,۸۱۸
شرایط : رشته حمل و نقل از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی - ارائه یک نسخه از اساسنامه - شرکتنامه و اگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی اساسنامه - داشتن گواهینامه تعیین صلاحیت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در رشته خدمات عمومی و داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی - ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی H.S.E - ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست - ارائه معرفینامه و کارت ملی - ارائه یک نسخه از اساسنامه - شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامیست
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۵۲.۶۶۲.۱۹۱ ریال
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۳۹۷/۰۷/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : راس ساعت ۸.۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
آدرس خرید اسناد : اهواز کوی فدائیان اسلام - خیابان پارک ۱۴ روبروی امور مسافرت - مجتمع اداری امور حقوقی و قراردادها - اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها اتاق شماره ۶۵ امور پیمانهای مدیریت عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.NISOC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت اول - اعلام آمادگی ۱۰ روز از نوبت دوم - تحویل مدارک ۱۴ روز
منابع : نشریات استان هرمزگان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوبمناقصه ارزیابی کیفی مربوط به انجام خدمات تهیه و تامین شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن