سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی و ....

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۱۱۵|۱۱۴۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط کشی و ....
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : اصلاحیه - ردیف یک پیمانکار باید دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و ضمنا باید در سامانه پیمانکاران شهرداری تهران ثبت نام نموده باشد.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اصلاحیه - 1- تهیه مصالح و اجرای خط کشی مناقصه اصلاحیه - 1- تهیه مصالح و اجرای خط کشی
مناقصه اصلاحیه - 1- تهیه مصالح و اجرای خط کشی مناقصه اصلاحیه - 1- تهیه مصالح و اجرای خط کشی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن