سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران

شماره آگهی ۲۲/۹۷ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۱۰۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری حفر و تجهیز چهار حلقه چاه در محدوده شرکت بخش سوم با برآورد ۱۷,۵۸۰,۱۳۵,۲۲۰
شرایط : رتبه ۵ کاوش های زمینی سابقه کارهای مشابه و ثبت در سامانه ساجار و همچنین گواهی نامه صلاحیت ایمنی صادره از وزارت کار، رفاه وامور اجتماعی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی می باشد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۹۸۵.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۷۰۶۹۷۷۳۹ بانک تجارت شعبه واوان و فیش نقدی / سپرده شركت در مناقصه ۸۷۹.۰۰۷.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۱۰/۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه مرکزی آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران واقع در کیلومتر ۲۲ جاده ساوه، شهرک واوان، بلوار امام خمینی روبه روی پاسگاه نیروی انتظامی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران واقع در کیلومتر ۲۲ جاده ساوه، شهرک واوان، بلوار امام خمینی روبه روی پاسگاه نیروی انتظامی
- تلفن - فکس
- ایمیل WWW.SWEST.TPWW.IR وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت دوم
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری حفر و تجهیز چهار حلقه چاه در محدوده آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهرانمناقصه واگذاری حفر و تجهیز چهار حلقه چاه در محدوده آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن