سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام لوازم ست آشپزخانه طبق لیست پیوست ضمیمه با مشخصات درخواستی با ایران کد ۱۱۶۴۴۴۰۰۶۱۳۰۰۰۰۷

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۱۲۹۷۱۰۲۲۰۰۰۲۷۷
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : استعلام لوازم ست آشپزخانه طبق لیست پیوست ضمیمه با مشخصات درخواستی با ایران کد ۱۱۶۴۴۴۰۰۶۱۳۰۰۰۰۷
تاریخ دریافت اسناد : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷-۰۵-۲۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۰۰۰-۰۰-۰۰
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
استعلام لوازم ست آشپزخانه طبق لیست پیوست ضمیمه با مشخصات استعلام لوازم ست آشپزخانه طبق لیست پیوست ضمیمه با مشخصات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن