سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی عملیات آبخیزداری در حوزه های آبخیز ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۷۶۲
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی عملیات آبخیزداری در حوزه های آبخیز ...
شرایط : ارائه تصویر گواهی صلاحیت معتبر شرکتهای کشاورزی و منابع طبیعی و دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنمه ریزی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ تا ساعت ۱۴:۲۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ تاا ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ساعت ۸
توضیحات : نوبت اول - دو مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی عملیات آبخیزداری در حوزه های آبخیز کلک مناقصه ارزیابی کیفی عملیات آبخیزداری در حوزه های آبخیز کلک
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن