سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی خدمات و نگهداری شهرک ها و نواحی صنعتی

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۴۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خدمات و نگهداری شهرک ها و نواحی صنعتی با برآورد ۱۰,۸۶۸,۲۸۰,۸۷۲
شرایط : گواهی امضای الکترونیکی
تاریخ دریافت اسناد : الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ تا ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ تا ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۰
توضیحات : نوبت دوم - تجدید - یک مرحله ای
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی خدمات و نگهداری شهرک ها و نواحی مناقصه ارزیابی کیفی خدمات و نگهداری شهرک ها و نواحی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن