سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زنجان

شماره آگهی ۳۰-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۶۴۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات اجرای پروژه های عمرانی و ترافیکی خود در ۲ ردیف شامل : احداث کانال شبنم با گلفوژ با برآورد ۲.۷۴۱.۳۴۳.۳۱۷ ریال و سپرده ۱۳۷.۰۶۸.۰۰۰ ریال پایه ۳ حقیقی رتبه ۵ حقوقی در رشته آبیاری و زهکشی یا راه و باند و یا ابنیه --- تهیه مصالح و نصب سیستم کنترل هوشمند چراغ های راهنمایی با برآورد ۲.۱۷۲.۸۵۹.۶۵۱ ریال و سپرده ۱۰۸.۶۵۰.۰۰۰ ریال گواهینامه آموزشی مرتبط با موضوع مناقصه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۲۴۴۸۰۰۶ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه واریز و جه نقد به شماره حساب ۵-۲۲۲۲۱۱۱۱-۴۳-۲۲۱۰ بانک انصار یا ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه یا انواع اوراق مشارکت بی نام
تاریخ دریافت اسناد : لغایت پایان وقت اداری ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ ساعت ۱۵
آدرس خرید اسناد : زنجان خیابان خرمشهر بلوار آزادی اداره قرادادها
آدرس ارسال مدارک : زنجان خیابان خرمشهر بلوار آزادی دبیرخانه مرکزی
۰۲۴۳۳۴۲۲۰۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.zanjan.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری عملیات اجرای پروژه های عمرانی و  ترافیکی شهرداری زنجانمناقصه واگذاری عملیات اجرای پروژه های عمرانی و  ترافیکی شهرداری زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن