سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۱۵۵۶
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه گشت بازرسی و نظارت بر منابع استان قم
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : کیفی تا ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ - فنی و مالی تا ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : امور قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه گشت بازرسی و نظارت بر منابع استان قم آب و فاضلاب استان قممناقصه گشت بازرسی و نظارت بر منابع استان قم آب و فاضلاب استان قم
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن