سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بند سنگی ملاتی بجدانه بوانات

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۹۶۳۳۰۸۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بند سنگی ملاتی بجدانه بوانات با برآورد ۵۲۷
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه احداث بند سنگی ملاتی بجدانه بوانات  مناقصه احداث بند سنگی ملاتی بجدانه بوانات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن