سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۳۶۲۵۰۰۰۰۰۷
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۹۶۳۳۱۲۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری درحوزه آبخیزتوت شامی شهرستان دالاهو با برآورد ۷
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۷۳,۹۸۱,۴۱۷
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه - میدان جمهوری اسلامی سی متری منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : با توجه به اینکه توکن جانشین مقام تشخیص درتاریخ ۹۷/۵/۲۰ منقضی شده بود ودرهمان تاریخ روزنامه منتشرگردیدوتمدید آن درتاریخ ۹۷/۵/۲۱ انجام پذیرفت لذابا هماهنگی که با کارشناسان سامانه ستاد بخش مناقصات صورت گرفت مقررگردیددرتاریخ یوم جاری همین مناقصه بارگزاری گردد.
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری درحوزه آبخیزتوت شامی شهرستان دالاهو منابع طبیعیمناقصه اجرای عملیات آبخیزداری درحوزه آبخیزتوت شامی شهرستان دالاهو منابع طبیعی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن