سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری درحوزه آبخیزتوت شامی شهرستان دالاهو

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۹۶۳۳۱۲۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری درحوزه آبخیزتوت شامی شهرستان دالاهو با برآورد ۷
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
توضیحات : با توجه به اینکه توکن جانشین مقام تشخیص درتاریخ ۹۷/۵/۲۰ منقضی شده بود ودرهمان تاریخ روزنامه منتشرگردیدوتمدید آن درتاریخ ۹۷/۵/۲۱ انجام پذیرفت لذابا هماهنگی که با کارشناسان سامانه ستاد بخش مناقصات صورت گرفت مقررگردیددرتاریخ یوم جاری همین مناقصه بارگزاری گردد.
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری درحوزه آبخیزتوت شامی شهرستان دالاهو مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری درحوزه آبخیزتوت شامی شهرستان دالاهو
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن