مناقصه خدمات واگذاری حجمی پیمانکاری مرتبط بافعالیتهای خدماتی وپشتیبانی بناههاوتاسیسات شرکت آب و فاضلاب روستایی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضلاب روستایی

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۰۰۴۰۰۰۰۰۴۰
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۲۹۶۳۳۳۰۰
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات واگذاری حجمی پیمانکاری مرتبط بافعالیتهای خدماتی وپشتیبانی بناههاوتاسیسات تحت پوشش درساختمان شماره۱و۲ستادمرکزی استان و۲۸ شهرستان تحت پوشش امورآب وفاضلاب روستایی خراسان رضوی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱,۰۰۰,۰۰۰ / سپرده شركت در مناقصه ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
آدرس خرید اسناد : مشهدبلوارارشادبین خ پیام وحدت پلاک ۱۰۶
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : محل اعتبارات ازمحل اعتبارات جاری وبصورت نقدی همراه باصورت وضعیت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات واگذاری حجمی پیمانکاری مرتبط بافعالیتهای خدماتی وپشتیبانی بناههاوتاسیسات شرکت آب و فاضلاب روستاییمناقصه خدمات واگذاری حجمی پیمانکاری مرتبط بافعالیتهای خدماتی وپشتیبانی بناههاوتاسیسات شرکت آب و فاضلاب روستایی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن