سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توانیر

شماره آگهی ۲۰۰۹۷۱۰۰۷۰۰۰۰۰۴
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۲۹۶۳۲۳۴۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه بیمه حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی و تجاری صنعت برق در سال ۹۷ با برآورد ۳۶۱
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱,۰۸۴,۹۸۷,۵۹۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
آدرس خرید اسناد : ونک-خیابان برزیل-ساختمان مرکزی توانیر
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ستاد ایران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بیمه حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی و تجاری توانیرمناقصه بیمه حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی و تجاری توانیر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن