سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز لنجاب شهرستان سنقرکلیایی

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۲۹۶۳۳۱۹۹
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز لنجاب شهرستان سنقرکلیایی با برآورد ۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز لنجاب شهرستان سنقرکلیایی مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز لنجاب شهرستان سنقرکلیایی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن