سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه ارزیابی کیفی انجام کلیه خدمات طراحی، تهیه مصالح و احداث پروژه فعال سازی ....

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۲۲۲۳
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی انجام کلیه خدمات طراحی، تهیه مصالح و احداث پروژه فعال سازی ....
شرایط : دارای حداقل پایه ۲ طرح و ساخت در رشته آب زیر رشته سازه های دریایی - حداقل پایه ۳ رشته آب زیر رشته سازه های دریایی - حداقل پایه ۲ تخصص بندرسازی و سازه های دریایی از سازمان برنامه و بودجه کشور
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ الی ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
توضیحات : نوبت اول
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه ارزیابی کیفی انجام کلیه خدمات طراحی، تهیه مصالح و مناقصه ارزیابی کیفی انجام کلیه خدمات طراحی، تهیه مصالح و
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن