سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۲۳۲۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی در ۵ ردیف : عملیات سنگی ملاتی سد و برج آبدانان با اعتبارنهایی مناقصه ۳.۵۵۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال و ضمانت ۱۷۷.۸۷۰.۰۰۰ ریال --- عملیات گابیون بندی سد چم گردان ایلام با اعتبار ۲.۵۶۵.۶۴۰.۰۰۰ ریال و ضمانت ۱۲۸.۲۸۲.۰۰۰ ریال --- عملیات گابیون بندی سد میمه دهلران با اعتبار ۳.۶۹۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ضمانت ۱۸۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال --- عملیات خاکی فاقد سد مهران با اعتبار ۶.۸۰۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال و ضمانت ۳۴۰.۳۴۰.۰۰۰ ریال --- عملیات سنگی ملاتی فاقد سد دهلران با اعتبار ۶.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و ضمانت ۳۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : حداقل رتبه ۵ آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
آدرس ارسال مدارک : ایلام میدان دفاع مقدس
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : افکار
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی در 5 ردیف : 
عملیات منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلاممناقصه واگذاری پروژه های عمرانی در 5 ردیف : 
عملیات منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن