سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عملیات سنگی و ملاتی و ...

کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۲۳۲۴
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات سنگی و ملاتی و ...
شرایط : حداقل رتبه ۵ آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ساعت ۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ ساعت ۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ساعت ۱۰ صبح
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی در 5 ردیف : 
عملیات مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی در 5 ردیف : 
عملیات
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن