سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توانیر

شماره آگهی ۴۳۲۸-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۲۶۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بیمه حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی و تجاری صنعت برق در سال ۹۷ به صورت الکترونیکی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱.۰۸۴.۹۸۷.۵۹۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ تا ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ تا ساعت ۱۰ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : سایت ستاد - سایت توانیر -
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۲۷۹۳۵۲۲۱ تلفن - فکس
- ایمیل www.tavanir.org.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - به صورت الکترونیکی
منابع : هفت صبح
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری بیمه حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی و توانیرمناقصه واگذاری بیمه حوادث ناشی از برق مشترکین خانگی و توانیر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن