مناقصه اجرای کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری کافوهای KV00.03A مخابرات ایران منطقه زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات ایران منطقه زنجان

شماره آگهی ۴۴-۵-۹۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۴۰۵
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری کافوهای KV۰۰.۰۳A و ONU۰۳ قیدار - سمت جنوبی جاده لاجوات با برآورد ۱,۴۰۳,۷۸۸,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰/۵/۲۲ تا ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰/۵/۲۲ تا ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی شرکت مخابرات، واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مخابرات منطقه زنجان در زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان مخابرات منطقه زنجان
۰۲۴۳۳۱۲۲۱۳۲ داخلی ۱۰۴ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری کافوهای KV00.03A مخابرات ایران منطقه زنجانمناقصه اجرای کابلکشی و مفصلبندی مسی و نوری کافوهای KV00.03A مخابرات ایران منطقه زنجان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن