مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری، تاسیسات موتورخانه، امور خدماتی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۱۵۰۸
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری، تاسیسات موتورخانه، امور خدماتی و نگهبانی مراکز فرهنگی در ۱۵ شهرستان و اداره کل به شرکت خدماتی دارای صلاحیت با برآورد ۴,۱۸۲,۶۸۳,۵۵۱
شرایط : کپی گزارش حسابرسی سال مالی ۶۹-۹۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۱۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز نقدی به حساب سپرده اداره کل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ الی ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ الی ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ راس ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : واحد حقوقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس - سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه ملی مناقصات
آدرس ارسال مدارک : دفتر حراست - سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و پایگاه ملی مناقصات
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری، تاسیسات موتورخانه، امور خدماتی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارسمناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری، تاسیسات موتورخانه، امور خدماتی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن