سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه national iranian south oilfields company

شماره آگهی ۹۳۵۰۱۵۳-۳۱-۰۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۷۰۵۲۷۱۰۱
انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه PARTS FOR "G.E.C." GAS TURBINE
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۲۳۵۸۹ تلفن ۰۶۱۳۴۴۵۷۴۳۷ فکس
- ایمیل http://WWW.NISOC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم- به عکس آگهی مراجعه شود
منابع : iran news
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه PARTS FOR
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن